Wyceń świadczenia w naturze

Chcąc wyróżnić zasłużonego pracownika, pracodawca wynagradza go pewnymi dodatkowymi gratyfikacjami. Przykładowo posyła w drogą podróż zagraniczną czy z okazji 10-lecia firmy wręcza złoty zegarek. Wartość takich świadczeń rzeczowych również wchodzi do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
Nie ma problemu z wyceną świadczeń rzeczowych (opłacenie wycieczki, kosztowny zegarek). Do przychodu pracownika doliczamy po prostu zapłaconą przez szefa cenę. Czasami jednak - mimo że łatwo wskazać koszt poniesiony przez pracodawcę na takie świadczenie -do przychodu pracownika dodajemy inną wartość. Jak szacować świadczenia w naturze na rzecz zatrudnionych, podpowiada §3 rozporządzenia. Wskazówek szukamy najpierw w obowiązujących w przedsiębiorstwie przepisach płacowych, które często określają sposób ustalania ekwiwalentu pieniężnego takiego świadczenia. Dopiero gdy układ, regulamin wynagradzania lub inne firmowe regulacje płacowe milczą na ten temat, stosujemy poniższe zasady. I tak, gdy pracodawca obdarowuje załogę świadczeniami lub rzeczami wchodzącymi w zakres jego działalności gospodarczej, wyceniamy je według cen stosowanych wobec zewnętrznych odbiorców. Gdy szef kupuje coś pracownikowi, ekwiwalent pieniężny ustalamy według ceny zakupu ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL