fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Trudno realizować obowiązki sołtysa

Czy pracodawca, u którego sołtys dorabia na etacie, musi go zwolnić od pracy zawodowej na czas udziału w posiedzeniach rady gminy, spotkań z wójtem czy w celu rozliczenia należności podatkowych? Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym szef ma taki obowiązek, jeśli chodzi o radnego
Sołtys jest wprawdzie funkcjonariuszem samorządowym, ale funkcję pełni społecznie. Przepisy nie gwarantują mu w zamian wynagrodzenia. Co najwyżej rada gminy może (ale nie musi) przyznać im diety i zwrot kosztów podróży służbowej. Wielu z nich zatrudnia się więc w prywatnych firmach. Te nie muszą jednak zwolnić sołtysa od pracy w związku z jego czynnościami samorządowymi. Nie obligują ich do tego żadne przepisy.Z przywileju tego korzystają za to radni, co wynika z art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Ponieważ przepis ten jest wyjątkiem od ogólnej zasady, że zatrudniony powinien pozostawać w dyspozycji zakładu, a wynagrodzenie przysługuje tylko za pracę wykonaną (o ile ustawy nie przewidują wyraźnych wyjątkózerzająco na korzyść sołtysa. To bez wątpienia duży anachronizm regulacji. Wziął się stąd, że w 1990 r. (kiedy powstawała ustawa) sołtysi byli zwykle rolnikami, a zatem w większej mierze niż pracownicy panami swego czasu.Obecnie sytuacja s...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA