fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Żona nie ingeruje w firmę męża i nie odpowiada za jej długi

Jeśli firmę prowadzi tylko jeden z małżonków, to zgoda drugiego nie jest wymagana przy transakcjach, nawet gdy łączy ich wspólność majątkowa. Od tej zasady są jednak wyjątki dotyczące nieruchomości i darowizny
Kontrahent przedsiębiorcy ma całkowitą jasność tylko wówczas, gdy jego partner nie pozostaje w związku małżeńskim albo gdy pozostaje ze swym małżonkiem w rozdzielności majątkowej. Małżonek partnera nie odpowiada wówczas za jego długi. Tu jednak skoncentrujemy się na sytuacji standardowej: gdy przedsiębiorcę łączy z małżonkiem wspólność majątkowa małżeńska, tzw. ustawowa.Powstaje ona automatycznie z chwilą zawarcia małżeństwa, chyba że wcześniej narzeczeni podpisali intercyzę. Zasady odpowiedzialności małżonków za długi, kwestię zgody małżonka na zaciąganie zobowiązań itd. normuje ustawa z 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (DzU nr 9, poz. 59 ze zm) - dalej: k.r.o.Odrębnie, poza kodeksem rodzinnym i opiekuńczym jest unormowana odpowiedzialność małżonka za tzw. należności publicznoprawne ciążące na mężu czy żonie (grzywny, kary, podatki, niezapłacone składki na ZUS itd.).Małżonkowie mogą zrezygnować ze wsp...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA