fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Przy likwidacji spółki cywilnej trzeba zapłacić podatek

Rysuje Paweł Gałka
Nieznane
Do rozwiązania spółki cywilnej warto dobrze się przygotować. Istotne są zwłaszcza podatkowe konsekwencje takiej decyzji, a te nie zawsze są jasne
Likwidacja pociąga za sobą konieczność dopełnienia obowiązków ewidencyjnych w zakresie NIP, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej w gminie, REGON, zgłoszenia do ZUS. Trzeba pamiętać o nich także w razie wystąpienia wspólnika ze spółki.Rozliczenie z fiskusem musi poprzedzić zawiadomienie urzędu skarbowego o likwidacji i sporządzenie remanentu likwidacyjnego.Odpowiedzi na pytania dotyczące podatkowych skutków likwidacji spółki szukać trzeba przede wszystkim w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof) dotyczących:- likwidacji działalności gospodarczej (art. 24 ust. 3 i art. 44 ust. 4),- zwrotu wkładów wniesionych do spółki (art. 21 ust. 1 pkt 50) i- odpłatnego zbycia składników majątku trwałego (art. 14 ust. 2 pkt 1 oraz art. 24 ust. 2).Zacznijmy jednak od zasad rozliczenia opisanych w kodeksie cywilnym. Po rozwiązaniu z majątku spółki cywilnej trzeba przede wszystkim spłacić jej długi. Następnie zwraca się...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA