Płaci się za złożenie upoważnienia, a nie za jego okazywanie

Pełnomocnik spółdzielni mieszkaniowej nie musi płacić za każdym razem, gdy z urzędu miejskiego odbiera wypisy z rejestru gruntów czy kartoteki budynków
Postanowienie prezydenta Białegostoku z 10 sierpnia 2007 r. (nr Fn. IV. 0717-I-3/2007) potwierdza stanowisko spółdzielni mieszkaniowej, która wystąpiła o interpretację w sprawie przepisów o opłacie skarbowej. Z wniosku wynika, że upoważniła na czas nieokreślony swojego pracownika do odbioru wypisów z rejestru gruntów, z kartoteki budynków, mapy ewidencyjnej z rejestru gruntów - nieruchomości będących jej własnością lub w użytkowaniu wieczystym. Oryginał pełnomocnictwa został złożony w departamencie geodezji wraz z dowodem uiszczenia 17 zł opłaty skarbowej. Za każdym razem przy odbiorze dokumentów upoważniony pracownik okazuje kopię tego pełnomocnictwa. Mimo to departament uzależnia ich wydanie od zapłacenia opłaty skarbowej.Zdaniem spółdzielni odbiór ma charakter techniczny i nie wymaga wnoszenia tej opłaty.Opinię tę podzielił prezydent Białegostoku. W uzasadnieniu postanowienia podkreślił, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o opłacie skarbowej (...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL