fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rozporządzenie PE i Rady (WE) nr 883/2004 - Komentarz

Komentarz do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 - do części dotyczącej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie emerytur, rent i zasiłków
[srodtytul]ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU INWALIDZTWA[/srodtytul]- Przepisy komentowanych rozporządzeń określają zasady przyznawania świadczeń z tytułu inwalidztwa osobom przemieszczającym się w celach zarobkowych po terytorium UE.Wskazują państwa, które zobowiązane będą w określonej sytuacji do zapewnienia danej osobie takich świadczeń. Rodzaj i wysokość świadczeń jest jednak określona przez wewnętrzne prawo danego państwa.W Polsce unijnej koordynacji podlegają następujące świadczenia z tytułu inwalidztwa: renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne dla uprawnionych członków rodziny w razie śmierci ubezpieczonego będącego żywicielem rodziny oraz renty szkoleniowe na przekwalifikowanie zawodowe inwalidy. Koordynacją nie są objęte świadczenia dla ofiar wojny, w tym renty dla inwalidów wojennych.- W Polsce prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie, która jest całkowicie lub częściowo niezdolna do pracy i ma udowodniony...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA