fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Długów pracownika nie potrącaj z pożyczki socjalnej

Pożyczka nie jest wynagrodzeniem za pracę, dlatego szef nic z niej nie ujmuje. To świadczenie komornik będzie mógł zająć samodzielnie zaraz po tym, gdy wpłynie na konto zatrudnionego
Jeden z naszych czytelników musi dokonać potrąceń z pensji pracownika. Chodzi o zaległe alimenty i koszt kredytu. Zastanawia się, czy wartość tych zaległości może ująć z pożyczki udzielonej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.[srodtytul]Niedookreślona definicja[/srodtytul]W przepisach prawa pracy nie znajdziemy szczegółowej definicji wynagrodzenia pracowniczego, ale niektóre przepisy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B5E347C50E4D2860978BAD3D891C7A48?n=1&id=76037&wid=337521]kodeksu pracy[/link] (art. 29 § 1 pkt 3 czy art. 78 § 2) wskazują, że składa się ono – oprócz pensji zasadniczej – z dodatkowych składników. Te z kolei możemy podzielić na podlegające potrąceniom zgodnie z:- kodeksem pracy, np. nagrody z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne, należności przysługujące z tytułu udziału w zysku lub nadwyżki bilansowej, które podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do peł...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA