fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Wieloletnie prognozy finansowe mają być zgodne z wytycznymi

www.sxc.hu
Ministerstwo Finansów przygotowało dla samorządów wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych
Ministerstwo Finansów zaleca samorządom, żeby w pierwszym okresie planowania i uchwalania wieloletniej prognozy finansowej, czyli do 2014 r. posługiwały się oficjalną prognozą makroekonomiczną przygotowaną na potrzeby ustawy budżetowej państwa na 2011 r.
[link=http://www.rzeczpospolita.pl/pliki/samorzady/tablica_wskazniki_na_lata2010-2014.pdf ]Zobacz tabelę pokazującą podstawowe wskaźniki dotyczące lat 2010-2014[/link]
Natomiast, w odniesieniu do perspektywy lat 2015-2040, należy brać pod uwagę dynamikę rozwoju "naszego największego partnera handlowego, jakim jest Unia Europejska".
[link=http://www.rzeczpospolita.pl/pliki/samorzady/tablica_wskazniki_na_lata_2015-2040.pdf ]Zobacz tabelę pokazującą podstawowe wskaźniki dotyczące okresu 2015-2040[/link]
W celu określenia tempa wzrostu PKB dla poszczególnych lat w horyzoncie do 2040 r., ministerstwo proponuje przyjęcie scenariusza technicznego, w ramach którego należy założyć, że główne kategorie makroekonomiczne nie będą podlegać wahaniom cyklicznym.
Natomiast w przypadku prognozy kursu walutowego, należy przyjąć scenariusz techniczny zgodnie z którym po 2014 r. kurs złotego względem euro będzie utrzymywał się na poziomie z 2014 r. (3,47 PLN).
[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B8949B8B48945679D5A69751C88A63B3?id=168402]Ustawa o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240)[/link] wprowadziła nowe zadanie dla samorządów, które polega na obowiązku opracowania i uchwalenia po raz pierwszy instrumentu wieloletniego planowania finansowego, jakim jest wieloletnia prognoza finansowa. Uchwałę tę należy przyjąć nie później niż uchwałę budżetową na 2011 r.
Załączniki Ministerstwa Finansów do wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego
[link=http://www.rzeczpospolita.pl/pliki/samorzady/tablica1_podstawowe_wskazniki_makro.pdf ]Zobacz tablicę 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2009-2014[/link]
[link=http://www.rzeczpospolita.pl/pliki/samorzady/tablica_2_techniczny_scenariusz_temp_wzrostu_pkb_i_cpi.pdf]Zobacz tablica 2. Techniczny scenariusz temp wzrostu PKB i CPI w poszczególnych latach w okresie 2015-2040[/link]
[link=http://www.rp.pl/artykul/304192,550982.html]Zobacz wytyczne Ministerstwa Finansów z 15 października 2010 r. dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego[/link]
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA