fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Pieniądze na dokumentację inwestycji unijnych dla powiatów

Fotorzepa, Michał Walczak Michał Walczak
Od dziś powiaty i ich związki mogą zaciągać kredyty z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych. Będzie można także brać większe kredyty
Wchodzi w życie nowelizacja z 5 sierpnia 2010 r. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=366696]ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (DzU nr 169, poz. 1135)[/link].
Wprowadza ona kilka istotnych zmian, które mają zachęcić samorządy do zaciągania kredytów z tego funduszu. Prowadzi go Bank Gospodarstwa Krajowego. Udziela z niego preferencyjnych kredytów na pokrycie kosztów przygotowania projektów inwestycji komunalnych realizowanych z udziałem środków unijnych.
Kontrola NIK przeprowadzona w 2009 r. wykazała, że wykorzystanie środków zgromadzonych na tym funduszu nie prezentuje się najlepiej. Winne tej sytuacji są m.in. przepisy, które rozmijają się z rzeczywistością. Nowelizacja ma to poprawić.
Przewiduje więc, że kredyt z funduszu będą mogły zaciągać nie tylko gminy (ich związki), ale także powiaty i ich związki.
Podniesiona została także z 50 tys. do 1 mln zł maksymalna kwota kredytu, jaki można zaciągnąć z funduszu. Nadal może on pokryć do 80 proc. poniesionych kosztów.
Zmienił się ponadto katalog dokumentów, na których wykonanie można dostać wsparcie z funduszu. Pojawiły się w nim mianowicie: biznesplan, dokumentacja przetargowa związana z oceną oddziaływania na środowisko przyrodnicze (w szczególności: plany ochrony gatunkowej i siedliskowej, inwentaryzacja przyrodnicza, opis stanu istniejącego w tym zakresie wraz z analizą potrzeb oraz analiza opcji wykonywana przy sporządzaniu tej dokumentacji).
Nowelizacja przewiduje również, że z funduszu będą pokrywane wydatki na opłaty związane z koniecznością uzyskania niezbędnych rozstrzygnięć administracyjnych na etapie przygotowania inwestycji.
Nowe przepisy określają również bardziej precyzyjnie proporcje podziału zysku w planie finansowym funduszy przeznaczonego w danym roku, m.in. na zwiększenie funduszu oraz na kapitał działalności własnej BGK. Konkretnie zysk netto w 80 proc. ma być przeznaczony na uzupełnienie funduszu, a w 20 proc. – na dokapitalizowanie BGK.
Do końca ubiegłego roku do funduszu wpłynęło 676 wniosków na łączną kwotę przekraczającą 9,9 mln zł. Zawarto 580 umów na prawie 84,4 mln zł.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA