fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 171 z 20 września 2010

[b]Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów[/b] (poz. 1151) z 17 września w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast; weszło w życie 20 września.
[b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 1152 – 1157):
- [b]gospodarki[/b] z 17 sierpnia w sprawie utworzenia punktu kontaktowego dla administracji oraz punktu kontaktowego dla usługodawców oraz usługobiorców; 21 października
- [b]nauki i szkolnictwa wyższego[/b], dwa z 9 września, w sprawie statutu:
– Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
– Narodowego Centrum Nauki; oba 1 października
- [b]obrony narodowej[/b], dwa z 6 września, w sprawie:
– kwalifikacji przydatnych w wojsku
– postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej (zmiana); oba 5 października
- [b]rolnictwa i rozwoju wsi[/b] z 7 września zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej; 20 września.
[b]Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=367058]Dz.U. Nr 171[/link][/b]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA