fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Pracownik otrzyma jedną odprawę

Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier
Danuta Skomorowska, radca prawny
[b]Ze względu na poważne schorzenie przeszłam na rentę inwalidzką. Obecnie nabyłam uprawnienia emerytalne. Czy mam prawo domagania się od swojego pracodawcy wypłaty drugiej odprawy,tj. emerytalnej?[/b] – pyta czytelniczka.
Nie, i kwestię tę dość jasno rozstrzyga art. 92[sup]1[/sup] § 1 i 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=8C3EA8E9F287C71207CD6810FD9F424E?id=76037]kodeksu pracy[/link].
Ustawodawca stwierdza, że jest to odprawa rentowa lub emerytalna (a nie odprawa rentowa i emerytalna!). I właśnie to alternatywne określenie powoduje, że pracownik, którego stosunek pracy ustaje w związku z przejściem na rentę inwalidzką z tytułu niezdolności do pracy, nie ma możliwości nabycia prawa do ponownej odprawy w związku z późniejszym przejściem na emeryturę (tak jak to było w wypadku czytelniczki).
Na taką interpretację omawianego przepisu wskazuje zarówno jego interpretacja gramatyczna, jak i celowościowa (tj. złagodzenie skutków zmiany sytuacji zatrudnionego, polegającej na przejściu ze statusu pracownika do statusu osoby pobierającej świadczenie z ubezpieczenia społecznego).
Kwestię tę rozważał także [b]Sąd Najwyższy, który w uzasadnieniu uchwały z 18 marca 2010 r. (sygn. II PZP 1/10) uznał[/b], że nie istnieje prawo do dwóch odpraw, ponieważ gdyby takie prawo istniało, to przede wszystkim tytuł rozdziału IIIa „Odprawa rentowa lub emerytalna” nie byłby sformułowany w liczbie pojedynczej.
Ponadto, na co zwrócił uwagę Sąd Najwyższy w uzasadnieniu omawianej uchwały, brzmienie § 2 art. 92[sup]1[/sup] kodeksu pracy wskazuje, że pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa. Zdaniem Sądu Najwyższego, gdyby wskazany zakaz ponownego nabycia prawa do odprawy miał dotyczyć odrębnie odprawy rentowej i odprawy emerytalnej, ustawodawca podkreśliłby w przepisie niemożność ponownego nabycia tej samej odprawy (tj. rentowej lub emerytalnej). A tego nie uczynił.
Powyższe stanowisko Sądu Najwyższego jest wyrazem zdystansowania się do poprzednio prezentowanych poglądów, iż nabycie prawa do odprawy rentowej nie wyklucza możliwości późniejszego nabycia prawa do odprawy emerytalnej [b](wyrok Sądu Najwyższego z 5 czerwca 2007 r., sygn. I PK 58/07)[/b].
Regulacja art. 92[sup]1[/sup] kodeksu pracy nie uzasadnia również tezy o istnieniu prawa pracownika, który otrzymał odprawę rentową lub emerytalną w poprzednim zatrudnieniu, do odprawy uzupełniającej w razie ponownego ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę lub emeryturę.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA