fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opinie z rynku

Spółdzielca nie musi mieszkać w spółdzielczym lokum

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Nie można pozbawić członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej osoby, która na stałe mieszka poza spółdzielnią
Wojciech R. żądał uchylenia uchwały walnego zgromadzenia członków jednej ze spółdzielni mieszkaniowych w Radomiu. Uchwała zmieniła statut spółdzielni, dodając zapis o możliwości wykreślenia z listy członków osoby "posiadającej stałe miejsce zamieszkania, w którym koncentruje się jego centrum życiowe, poza zasobami spółdzielni".
Wojciech R. stale mieszka w domu jednorodzinnym (jest tam zameldowany). Mieszkanie własnościowe zarządzane przez spółdzielnię wynajmuje. Rada nadzorcza, realizując uchwałę, wykreśliła go z rejestru.
Sąd Okręgowy w Radomiu nie podzielił zarzutów o sprzeczności uchwały z powszechnie obowiązującym prawem. Zdaniem sądu celem spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków. Ci zatem, którzy w kupionych lokalach nie zamieszkali, nie mogą być członkami spółdzielni, skoro jej najwyższy organ podjął taką uchwałę.
Nie będzie też automatyzmu w wykreślaniu członków, bo decyzje będą podlegać indywidualnej ocenie przez najwyższy organ spółdzielni (wykreśleni mogą się odwołać do walnego zgromadzenia). Brak członkostwa nie pozbawi tych osób wglądu w sytuację finansową budynku, w którym mają lokal, bo art. 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=139BDB84D3D5C77174C41C90D15A12FE?id=169950]ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych[/link] przyznaje im wiele uprawnień.
[b]Inaczej uchwałę ocenił Sąd Apelacyjny w Lublinie (sygn. I ACa 327/10). [/b]Stwierdził, że rozszerzając zakres podstaw do wykreślenia członków spółdzielni z rejestru, naruszyła art. 24 § 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=16A0846FCECE255C0B81DFFF5BD55E21?id=171204]prawa spółdzielczego[/link].
Wprawdzie członkowie spółdzielni, uchwalając statut, mają swobodę w określaniu, kiedy może dojść do wykreślenia, ale swoboda ta jest ograniczona właśnie treścią art. 24 § 3 prawa spółdzielczego, który wymaga, aby były to przyczyny zawierające w sobie przesłankę niewykonywania obowiązków statutowych w sposób niezawiniony przez członków. Zakwestionowany zapis nie zawiera takiej przesłanki.
Przepisy statutu nie nakładają na członków spółdzielni obowiązku stałego zamieszkiwania ze skupieniem centrum życia w lokalu, do którego przysługują im prawa. Przeciwnie, dają członkowi prawo do wynajęcia lokalu. Nie jest to sprzeczne z celem działania spółdzielni. [b]W tej sytuacji wynajmowanie mieszkania lub też czasowe niezamieszkiwanie w lokalu nie może prowadzić do negatywnych skutków dla członków. [/b]
Nie można zatem uznać, że posiadanie centrum życiowego poza zasobami spółdzielni stanowi niewykonanie obowiązków statutowych. Z tych względów sąd unieważnił zaskarżoną uchwałę.
Wyrok jest prawomocny.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA