fbTrack

Zerowa stawka akcyzy dla niektórych wyrobów energetycznych

Fotorzepa, Bartłomiej Molga
Dla wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy i niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy nie będzie już potrzeby ich ustalania
[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=ADEE2CBD46698754C4EAD6AEF2434AB4?id=296270]Ustawa o podatku akcyzowym[/link] wprowadziła nową organizację obrotu wyrobami energetycznymi. U podwalin tego systemu leży założenie, że zakres wyrobów energetycznych jest bardzo szeroki.Są to zarówno wyroby expressis verbis wymienione w przepisach, dla których zostały określone stawki podatku, jak również inne wyroby ropopochodne i inne, które potencjalnie wyrobami energetycznymi stać się mogą, jeżeli zostaną użyte jako paliwa opałowe lub napędowe. Na mocy art. 89 ust. 2 ustawy są one objęte zerową stawką akcyzy (oczywiście tak długo, jak długo nie są używane na cele napędowe lub opałowe).Żeby uszczelnić system,[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=ADEE2CBD46698754C4EAD6AEF2434AB4?id=296270] ustawa o podatku akcyzowym[/link] wprowadziła obowiązek ustalania norm zużycia dla takich wyrobów energetycznych, używanych do produkcji i...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL