fbTrack

Zwolnienia od podatku akcyzowego od paliwa i olejów

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Niektóre wyroby energetyczne zostały zwolnione z akcyzy. Ograniczono też obowiązek ustalania norm zużycia dla wyrobów objętych zerową stawką podatku i doprecyzowano warunki sprzedaży olejów opałowych
Za dwa dni wejdą w życie te i inne niezmiernie istotne zmiany w przepisach dotyczących poszczególnych wyrobów akcyzowych. Oto ich omówienie.[srodtytul]Paliwa lotnicze i żeglugowe[/srodtytul]Zmieniają się warunki zwolnienia dla obydwu rodzajów paliw, które powinien spełniać jego beneficjent. Zmiana polega na rezygnacji z warunku posiadania statku powietrznego lub jednostki pływającej, gdy zużywającym jest podmiot krajowy (taki, który posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Polski).Warunek ten został usunięty z art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, a w definicji podmiotu zużywającego w art. 2 pkt 22 jedynym wymogiem dla podmiotu krajowego jest przeznaczenie zużywanych wyrobów na cele objęte zwolnieniem.Nieco inaczej jest z podmiotami niekrajowymi. W ich wypadku warunek posiadania statku powietrznego lub jednostki pływającej został zastąpiony wymogiem dostawy paliw lotniczych i żeglugowych bezpośrednio do zbiorników zamontowanych na stałe na statku p...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL