fbTrack

Edukacja

Rekrutacja wciąż trwa

Nabór na studia niestacjonarne trwa na wielu uczelniach do końca września
Fotorzepa
Uczelnie ogłosiły już listy przyjętych na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie. Do końca września potrwa jeszcze rekrutacja na studia II stopnia i niestacjonarne
N a studia stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim zarejestrowało się ponad 17,6 tys. kandydatów. Dla porównania, w roku akademickim 2009/2010 na I etapie rekrutacji zarejestrowanych było 17 348 kandydatów. – To bardzo dobry wynik. Kandydaci wybierają naszą uczelnię zapewne z powodu bogatej oferty dydaktycznej – to 42 kierunki i ponad 110 specjalności, w tym wiele unikatowych w skali kraju – mówi dr Magdalena Ochwat, rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Jak co roku dużą popularnością na UŚ cieszą się takie kierunki, jak: prawo (zarejestrowało się 1314 kandydatów), psychologia (zarejestrowało się 1068 kandydatów) i politologia (730 kandydatów). Najwięcej chętnych na miejsce zanotowano na filologii angielskiej program: kultura – media – translacja (ponad 18 osób na miejsce, limit miejsc wynosi 25, a zarejestrowały się 482 osoby), na pedagogice zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (na 30 miejsc zapisało się 409 kandydatów), bardzo dużo chętnych startowało na Wydział Radia i Telewizji zwany katowicką Filmówką. Niewielu kandydatów wybrało fizykę, teologię i edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych. – Rekrutacja wciąż trwa. Kandydatów, którzy nie dostali się na studia stacjonarne, namawiamy do monitorowania strony internetowej www.kandydat.us.edu.pl. Wydziałowe komisje rekrutacyjne zgłaszać będą wolne miejsca – dodaje dr Ochwat. Drugi nabór odbędzie się m.in. na: edukację techniczno-informatyczną, inżynierię materiałową, fizykę – wszystkie specjalności, również na kilka kierunków humanistycznych, w tym, etnologię w Cieszynie, a także na kierunki prowadzone w ośrodku zamiejscowym w Rybniku.
[srodtytul]Pedagogika w Gdańsku[/srodtytul] Na nowy rok akademicki 2010/2011 Uniwersytet Gdański planuje przyjęcie prawie 17 tysięcy studentów pierwszego roku (9427 na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz 7410 na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia). Kandydaci mogą składać aplikacje na 42 kierunki studiów w zakresie ponad 180 specjalności. Rekrutacja odbywa się przez Internet. Ze wstępnych danych wynika, że największą popularnością cieszy się pedagogika ze specjalnością opiekuńczo-wychowawczą. Ponad 16 kandydatów starało się o jedno miejsce. Podobnym zainteresowaniem cieszy się psychologia. Chętnie wybierano też dziennikarstwo i komunikację społeczną (ok. dziesięciu kandydatów na miejsce), filologię angielską (9,53 osoby na miejsce), skandynawistykę (8,63 chętnego na miejsce). Na krajoznawstwo i turystykę historyczną, na gospodarkę przestrzenną, finanse i rachunkowość około siedmiu kandydatów starało się o indeks. – Sporo chętnych wybrało nowe kierunki, które uruchomimy w październiku. Są to m.in. krajoznawstwo i turystyka historyczna, wiedza o teatrze, filologia klasyczna z cywilizacją śródziemnomorską. O indeks ubiegało się ponad trzech chętnych – mówi Beata Czechowska-Derkacz, rzeczniczka uczelni. W tym roku na kierunki ścisłe, takie jak chemia, matematyka, informatyka, matematyka ekonomiczna. – Mało osób zapisało się jedynie na agrochemię. To nasz nowy kierunek, mamy nadzieję, że chętnych jeszcze przybędzie – mówi Beata Czechowska-Derkacz rzeczniczka prasowa uczelni. [srodtytul]Filologia w Szczecinie[/srodtytul] Zakończył się pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego na Uniwersytecie Szczecińskim polegający na rejestracji na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie. Ostateczne wyniki kandydaci poznają 28 lipca 2010 r. Trwa jeszcze rejestracja kandydatów na studia stacjonarne II stopnia i studia niestacjonarne. A także rejestracja na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie na kierunkach (specjalnościach), na które przedłużono lub ogłoszono drugi nabór. – Najwięcej chętnych w pierwszym naborze na studia na US zarejestrowało się na filologii ze specjalnością filologia angielska. Sporo osób zainteresowanych jest psychologią, pedagogiką, dziennikarstwem i komunikacją społeczną, prawem i edukacją artystyczną w zakresie sztuki muzycznej ze specjalnością edukacja informatyczna – wymienia Marika Gołda, rzeczniczka uniwersytetu. Nabór przedłużony został m.in. na kierunku filozofia ze specjalnością filozofia i wiedza o kulturze (studia pierwszego stopnia) na Wydziale Humanistycznym, na makrokierunku filologia polska i kulturoznawstwo ze specjalnością nauczycielską (studia pierwszego stopnia) na Wydziale Filologicznym, na fizyce (studia pierwszego stopnia) na Wydziale Matematyczno-Fizycznym, na teologii (studia jednolite magisterskie) na Wydziale Teologicznym oraz na makrokierunku informatyka ekonomiczna i pedagogika ze specjalnością informatyka ekonomiczna i pedagogika wczesnoszkolna oraz przedszkolna na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Wolne miejsca są jeszcze na studiach pierwszego stopnia na kierunkach: matematyka (kierunek zamawiany) na Wydziale Matematyczno-Fizycznym, pedagogika specjalna czy politologia na Wydziale Humanistycznym, filologia polska na Wydziale Filologicznym, biotechnologia, mikrobiologia na Wydziale Nauk Przyrodniczych, a także na geografii czy oceanografii na Wydziale Nauk o Ziemi, na ekonomii, zarządzaniu na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług, a także na informatyce i ekonometrii ze specjalnością informatyka gospodarcza (studia polsko-niemieckie) na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Miejsca są także na italianistyce z elementami studiów nad chrześcijaństwem na Wydziale Teologicznym. [srodtytul]Przyjazny studentom[/srodtytul] Około 13 osób walczyło o miejsce na filologii ze specjalnością filologia norweska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ponad dziesięć zarejestrowało się na każde miejsce na specjalności filologia szwedzka oraz na psychologię. Ponad dziewięć osób walczyło o miejsce na dziennikarstwie i komunikacji społecznej i na specjalności japonistyka. – Wraz z ewolucją rynku pracy zmieniają się także zainteresowania młodych ludzi. Są jednak kierunki, które od lat cieszą się niezmienną popularnością. Tak jest na przykład z psychologią i dziennikarstwem. Jest także ogromne zainteresowanie studiami językoznawczymi, bowiem wielu młodych ludzi widzi swoją przyszłość w pracy związanej z kontaktami międzynarodowym – mówi Dominika Narożna, rzeczniczka uczelni. Bardzo mało osób zapisało się w tym roku na teologię (0,22 osoby), na etykę (0,68 osoby na miejsce). – Nie planujemy likwidować mniej obleganych kierunków. Studiowanie kierunku cieszącego się mniejszym zainteresowaniem może w przyszłości skutkować łatwiejszym znalezieniem zatrudnienia – mówi Narożna. [srodtytul]Dobra praca dla geodetów[/srodtytul] Na rok akademicki 2010/2011 Politechnika Gdańska przygotowała 29 kierunków i łącznie 10 067 miejsc na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia. Do tej pory zgłosiło się więcej chętnych niż miejsc. Oblegane kierunki w tym roku to geodezja i kartografia (11,80 osoby na miejsce), budownictwo (3,65 osoby na miejsce), biotechnologia (3,61 osoby na miejsce), architektura i urbanistyka (3,53 osoby na miejsce), informatyka (2,65 osoby na miejsce). – Geodezja i kartografia to trudne studia, przyszli studenci cenią jednak fakt, że to dziedziny, które przeżywają ogromny rozwój i dają dobre perspektywy zatrudnienia – wyjaśnia dr inż. Jakub Szulwic z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, kierownik Zakładu Geodezji, na którym prowadzony jest ten kierunek. Na Politechnikę Gdańską można się jeszcze zapisywać. Na pewno miejsca są na studiach niestacjonarnych I stopnia. Ponad 7 tys. miejsc przygotowała dla kandydatów Politechnika Częstochowska, z czego 3030 na studiach stacjonarnych I stopnia, 960 na studiach stacjonarnych II stopnia, 1885 miejsc na studiach niestacjonarnych I stopnia i 1145 na studiach niestacjonarnych II stopnia. Maturzyści mają w tym roku do wyboru 22 kierunki studiów na sześciu wydziałach i ponad 90 specjalności. – Największym zainteresowaniem cieszą się budownictwo, informatyka, logistyka, zdrowie publiczne, filologia, zarządzanie, inżynieria środowiska – mówi Izabela Walarowska, rzecznik Politechniki Częstochowskiej. Drugi etap rekrutacji zostanie przeprowadzony we wrześniu.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL