fbTrack

Lokaty i inwestycje

Struktura KBC Poland Jumper 3 FIZ - czy warto zainwestować?

Fotorzepa, Kuba Krzysiak Kuba Krzysiak
W ostatnim czasie na rynku pojawia się bardzo dużo struktur, które bazują na indeksie największych spółek warszawskiej giełdy. Warto częściej poświęcać im uwagę. Tym razem analizie poddamy najnowszy produkt przygotowany przez KBC TFI
[b]Produkt ocenia Michał Szeliski, analityk Structus.pl:[/b]
KBC Poland Jumper 3 FIZ jest strukturą w formie funduszu inwestycyjnego zamkniętego o maksymalnie 3-letnim horyzoncie czasowym. W produkt wbudowana została opcja autocall, dzięki czemu daje on szansę na jedno-, dwu- lub trzykrotność premii w wysokości 14 proc., gdy w pierwszą, drugą lub trzecią rocznicę trwania inwestycji indeks WIG20 będzie powyżej wartości początkowej. Jeśli warunek zostanie spełniony, inwestor otrzyma odpowiedni kupon, a produkt zakończy się.
Warto zwrócić uwagę na to, jak wyliczana jest wartość indeksu WIG20 zarówno na początku inwestycji, jak i w każdą jego rocznicę. Jest ona mianowicie średnią arytmetyczną notowań z pięciu kolejnych dni z końca listopada w przypadku wartości początkowej lub pierwszych pięciu dni grudnia w przypadku kolejnych lat. Taki sposób obliczania wartości indeksu gwarantuje inwestorom, że ich zysk nie zostanie zniweczony przez jednodniowy spadek notowań na giełdzie, lecz będzie jego rzeczywistą wartością, która dobrze odzwierciedli aktualny stan warszawskiej giełdy. Za wadę produktu można przyjąć niepełną ochronę kapitału. Mamy tutaj do czynienia z tzw. warunkową gwarancją kapitału. Jeżeli w trzecią rocznicę uruchomienia produktu warunek zysku nie zostanie spełniony, inwestorzy otrzymają zwrot zainwestowanego kapitału tylko wtedy, jeśli wartość końcowa indeksu WIG20 wyniesie co najmniej 70 proc. wartości początkowej. Gdyby spadek indeksu okazał się większy, to inwestorzy będą mieli w nim pełny udział - ich strata wyniesie tyle, o ile spadł indeks. Jest to zatem produkt dla osób akceptujących większe ryzyko inwestycyjne. Za jego minus należy uznać dość wysoką opłatę manipulacyjną dochodzącą do 2,75 procenta. Będzie ona szczególnie dotkliwa, jeśli KBC Poland Jumper 3 FIZ zakończy się po roku. Po odliczeniu prowizji i potrąceniu podatku od zysków kapitałowych zysk wyniesie de facto nieco ponad 9 procent. KBC Poland Jumper 3 FIZ można nabyć za pośrednictwem KBC TFI oraz Kredyt Banku aż do 15 października br., co daje szansę na dokładne przeanalizowanie tej struktury. Aby zainwestować w ten produkt trzeba wyłożyć minimum tysiąc złotych.
Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL