fbTrack

Niższy wymiar pracy nie uzasadnia zwolnienia

Rzeczpospolita
Pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę z pracownicą, która będąc uprawnioną do korzystania z urlopu wychowawczego, złożyła pismo o obniżenie wymiaru jej czasu pracy
Przepisy prawa pracy chronią zatrudnienie osób uprawnionych do urlopu wychowawczego decydujących się na obniżenie wymiaru swego czasu pracy. Według bowiem art. 186[sup]7 [/sup] [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE89BF528781D2C42167CAF23691862B?id=76037]kodeksu pracy[/link] pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu.[b]Pracodawca jest w takim przypadku obowiązany uwzględnić wniosek pracownika i dokonać obniżenia jego wymiaru czasu pracy.[/b]Ma to istotne konsekwencje dla ochrony zatrudnienia pracownika, gdyż według art. 186[sup]8[/sup] § 1 k.p. pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżoneg...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL