fbTrack

Wynagrodzenie jako koszt windykacji

www.sxc.hu
Czy wynagrodzenie za zastępstwo procesowe wypłacane radcy prawnemu zatrudnionemu na umowę o pracę w spółdzielni jest kosztem windykacji?
Dużo zależy od rodzaju dochodzonej należności. Jak wynika bowiem z [b]interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach z 11 lutego 2009 r. (IBPBI/2/423-145/09/PP)[/b], „dochodzenie należności związanych z lokalami mieszkalnymi (np. opłat, czynszów, odsetek za zwłokę) mieści się w pojęciu gospodarki zasobami mieszkaniowymi.Wydatki ponoszone w tym celu przez spółdzielnię, tj. koszty zastępstwa procesowego, stanowią koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Wynagrodzenie z tytułu zastępstwa procesowego wypłacane radcy prawnemu zatrudnionemu w spółdzielni na umowę o pracę jest więc kosztem windykacji mającym wpływ na koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi”.Inaczej będzie jednak, gdy dochodzone są inne należności, niezwiązane z zasobami mieszkaniowymi. One nie będą się mieścić w pojęciu gospodarki zasobami mieszkaniowymi. „Wydatki ponoszone w celu dochodzenia tych należności (niezwiązanych z zasobami mieszkaniowymi) nie mogą być zaliczone do koszt...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL