fbTrack

Chroń nie tylko oczy personelu przed szkodliwymi promieniami

www.sxc.hu
I etatowego pracownika, i przyjętego na praktykę studenta musisz strzec przed niekorzystnymi zjawiskami optycznymi. Na wszystkich stanowiskach oceniaj ryzyko związane z narażeniem na pozasłoneczne źródła blasku
24 czerwca 2010 r. weszło w życie [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=356949]rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 27 maja 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na sztuczne promieniowanie optyczne (DzU nr 100, poz. 643; dalej rozporządzenie)[/link] wdrażające unijne regulacje.Stosuje się je na wszystkich stanowiskach, na których promieniowanie optyczne występuje jako czynnik szkodliwy dla zdrowia w środowisku pracy.Dotyczy to zatrudnionych na umowę o pracę, osób fizycznych wykonujących pracę na innej postawie niż stosunek pracy, prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą w zakładzie lub innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, również studentów lub uczniów odbywających w zakładzie zajęcia praktyczne oraz osób niebiorących udziału w procesie pracy, jeśli prace z użyciem źródeł promieniowania prowadzi się w miejscach, do których mają one dostęp.Przepisy te...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL