fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dostawa nieruchomości - z VAT-em czy bez

www.sxc.hu
Zwolnienie z VAT transakcji dotyczących nieruchomości może być mniej korzystne niż ich opodatkowanie. Niestety, z ustawy o VAT wynika, że przedsiębiorcy nie zawsze mają do wyboru opcję opodatkowania. Są jednak argumenty za tym, że takie obligatoryjne zwolnienie jest niezgodne z prawem wspólnotowym
Art. 43 ust. 1 pkt 10a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=17D1F175CBC1000681743E9D550EDE8C?n=1&id=172827&wid=337454]ustawy o VAT[/link] przewiduje obligatoryjne zwolnienie z VAT dostaw budynków, budowli lub ich części, jeśli nie podlegają one zwolnieniu na mocy pkt 10 tego artykułu. Chodzi o dostawy obiektów- w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz- jeśli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą obiektu budowlanego upłynął okres krótszy niż dwa lata, i dodatkowo spełniające łącznie poniższe dwa warunki:1) w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,2) dokonujący dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30 proc. wartości początkowej tych obiektów; warunku tego...
REKLAMA
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA