fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Inspektor kara grzywną za zgodą

ROL
Gdy osoba sprawcy i okoliczności popełnienia wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości, wolno nałożyć mandat karny. Jego wysokość w tym roku nie może przekroczyć 2634 zł. Warunkiem nałożenia jest jednak wyrażenie przez sprawcę zgody na jego przyjęcie
Do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe są uprawnieni poza upoważnionymi pracownikami urzędów skarbowych i inspektorami kontroli skarbowej również upoważnieni pracownicy urzędów celnych i funkcjonariusze celni, a także upoważnieni funkcjonariusze policji. Mandaty karne mogą także nakładać upoważnieni funkcjonariusze Straży Granicznej oraz żołnierze Żandarmerii Wojskowej.Upoważnienie do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego powinno zawierać oznaczenie podmiotu wydającego upoważnienie, numer upoważnienia, datę wydania i termin ważności, podstawę prawną jego wydania, imię i nazwisko upoważnionego funkcjonariusza, numer ewidencyjny funkcjonariusza określony w legitymacji służbowej, określenie obszaru, na którym upoważnienie jest ważne.Wynika tak z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=180998]rozporządzenia Rady Ministrów z 31 stycznia 2006 r. w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA