fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zanim przyjmiesz spadek, sprawdź, czy spadkodawca płacił daniny

Fotorzepa
Jeśli ojciec lub wujek zostawia ci firmę w spadku, możesz zdecydować, że będziesz ją dalej prowadził. Wcześniej jednak sprawdź, jakie obowiązki spoczywały na zmarłym i jakie miał prawa majątkowe
Przepisy ordynacji podatkowej szczegółowo określają zasady odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe. Mówią też o sukcesji podatkowej spadkobierców. Zgodnie z art. 97 § 1 spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy.Na spadkobierców przechodzą zatem tylko te obowiązki spadkodawcy, które miał jako podatnik, i tylko te, które są związane z realizacją obowiązków wynikających z ustaw podatkowych. Przejmują zatem zarówno obowiązek zapłaty podatku, jak i zwrotu kwot nadpłaconych.[srodtytul]Warunek kontynuacji[/srodtytul]Te zasady nie mają jednak zastosowania w przypadku praw niemajątkowych. Aby przeszły one na spadkobierców, konieczne jest spełnienie dodatkowego warunku. Artykuł 97 § 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=582ECDA0581859658EA2BD1E83B507D8?id=176376]ordynacji podatkowej[/link] mówi, że [b]jeżeli na podstawie przepisów prawa podatkowego sp...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA