fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opinie z rynku

Restytucja to nie sprzedaż

Fotorzepa, Mateusz Dąbrowski MD Mateusz Dąbrowski
Zwrot wywłaszczonej nieruchomości nie podlega opodatkowaniu
Tak uznał [b]dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 9 lipca 2010 r. (nr IPPB4/415-337/10-2/JC)[/b].
Aktem notarialnym wnioskodawczyni 3 grudnia 1974 r. sprzedała na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość na podstawie art. 6 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=96376]ustawy wywłaszczeniowej z 24 października 1958 r. (DzU z 1974 r., nr 10, poz. 64)[/link] oraz stosownie do decyzji o lokalizacji szczegółowej wydanej przez Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z 24 października 1968 r.
Nieruchomość przeznaczona została całkowicie pod przebudowę ulicy, ale zgodnie z tym celem nie została wykorzystana. Dlatego 26 kwietnia 2006 r. wnioskodawczyni wystąpiła do prezydenta miasta z wnioskiem o jej zwrot.
Po 35 latach decyzją starosty akt wywłaszczenia został unieważniony na podstawie art. 136 ust. 3 w związku z art. 137 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=66D4D5A085F81014D6703977363F131A?id=175872]ustawy o gospodarce[/link]. Obecnie odzyskane działki figurują w nowych, założonych dla nich księgach wieczystych. Wnioskodawczyni zamierza je sprzedać.
Przed wywłaszczeniem posiadała tytuł własności nieruchomości przez czas dłuższy niż pięć lat. Chce więc wiedzieć, czy przychody ze sprzedaży tej nieruchomości będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=346580]ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych[/link].
Jej zdaniem transakcja ta nie będzie podlegała opodatkowaniu, bo przed wywłaszczeniem była właścicielem tej nieruchomości przez osiem lat. Co więcej, decyzja starosty miała charakter restytucyjny, bo co do zasady przywracała stosunki majątkowe sprzed wywłaszczenia, wobec czego nie może być ona źródłem powstania obowiązku w podatku dochodowym. W przypadku zwrotu nieruchomości nie ma mowy o kreowaniu prawa własności, lecz o jego przywróceniu. Nie można zatem mówić o przeniesieniu prawa własności na zasadach ogólnych wynikających z przepisów o charakterze cywilnoprawnym, a jedynie o restytucji (przywróceniu) stanu sprzed wywłaszczenia. Gdyby nie wywłaszczenie, nadal byłaby ona właścicielem tej nieruchomości.
Dyrektor IS w Warszawie uznał stanowisko podatniczki za prawidłowe. Przypomniał, że wywłaszczenie nieruchomości jest instytucją, za pomocą której państwo wkracza w sferę indywidualnych praw obywateli dla osiągnięcia celów o szczególnej doniosłości publicznej. W drodze decyzji dochodzi m.in. do pozbawienia dotychczasowego właściciela prawa własności nieruchomości, z drugiej zaś strony do przejścia prawa własności na rzecz Skarbu Państwa lub gminy.
Jednocześnie ustawa zawiera swoistą gwarancję, że wywłaszczona nieruchomość będzie wykorzystywana wyłącznie zgodnie z celem wywłaszczenia. Gwarancją tą jest instytucja zwrotu nieruchomości w przypadku, kiedy nieruchomość stała się zbędna z punktu widzenia celu, na jaki dokonano wywłaszczenia.
W przypadku zwrotu nieruchomości nie mamy więc do czynienia z kreowaniem prawa własności, tylko z jego przywróceniem. Nie można zatem mówić o przeniesieniu prawa własności na zasadach ogólnych wynikających z przepisów o charakterze cywilnoprawnym, ale jedynie o restytucji (przywróceniu) stanu sprzed wywłaszczenia.
Dlatego zwrot nieruchomości nie jest nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych" podkreślił dyrektor IS w Warszawie w uzasadnieniu interpretacji.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA