fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja

90 lat wierna najpiękniejszym morskim tradycjom

Studia w AM w Gdyni i polskie szkolnictwo morskie to droga do atrakcyjnej, dobrze płatnej pracy na morzu lub na lądzie, młodzieńcza przygoda i okno na szeroki świat dla ambitnych. Bo tu – zgodnie z łacińską sentencją – non scholae, sed vitae discimus – uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia.
Rzeczpospolita
Akademia Morska w Gdyni jest największą i najstarszą akademicką uczelnią morską w Polsce i jedną z największych w Europie, kształcącą nieprzerwanie od 1920 roku oficerów floty handlowej i kadry menedżerskie dla lądowego zaplecza gospodarki morskiej.
Wyrosła w 1920 roku z wizji i marzeń o Polsce morskiej. Jej podstawy tworzone było w momencie, gdy pomysł wydawał się szalony, bo nie było nic – ani portu, ani floty, ani wymaganego przez nią zaplecza.
Akademia, świadoma znaczenia historii i wierna najpiękniejszym morskim tradycjom, bacznie obserwuje zmiany zachodzące w świecie. Odpowiedzią na nie jest bogata oferta studiów, liczne kierunki i specjalności, programy nauczania spełniające nie tylko krajowe, ale i międzynarodowe standardy.
Kształcenie interdyscyplinarne dostosowane do wymogów współczesnego świata pozwala absolwentom skutecznie konkurować na globalnym rynku pracy.
Wizytówką uczelni w świecie i ambasadorem Polski w większości portów świata jest żaglowiec „Dar Młodzieży” zapewniający kształcenie studentów na sprzęcie dorównującym wyposażeniu nowoczesnych statków handlowych. Piękno fregaty, żeglarskie rzemiosło i wola walki załogi oraz liczne zwycięstwa w regatach budziły i budzą podziw nie tylko żeglarzy. Akademia Morska w Gdyni jest też armatorem statku badawczo-szkoleniowego „Horyzont II” wyposażonego w urządzenia najnowszej generacji, zdolnego do żeglugi nawet w strefie polarnej.
Już 17. dnia po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, 28 listopada 1918 roku, marszałek Piłsudski wydał rozkaz o powstaniu Marynarki Polskiej. W maju 1919 r. przy Ministerstwie Spraw Wojskowych powstał Departament dla spraw Morskich. A 17 czerwca 1920 roku wiceadmirał Kazimierz Porębski podpisał akt powołania Szkoły Morskiej w Tczewie z dwoma wydziałami: Nawigacyjnym i Mechanicznym. W 1921 r. Departament dla spraw Morskich zakupił fregatę szkolną „Lwów”.
Dziewięć lat później, w 1930 roku, Szkoła Morska została przeniesiona do Gdyni, do obszernych, nowych gmachów przy ul. Morskiej, w których mieści się do dziś. Otrzymała też nowy żaglowiec szkoleniowy „Dar Pomorza” (zakupiony w 1929 roku ze składek mieszkańców Pomorza). W 1938 r. utworzono trzeci wydział – Transport i Administracja Morska – kształcący intendentów dla statków pasażersko-towarowych.
W czasie II wojny światowej Państwowa Szkoła Morska była jedyną polską uczelnią, która kontynuowała nauczanie na emigracji, zorganizowane przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu polskiego rządu na wychodźstwie.
Niemal natychmiast po zakończeniu wojny, w październiku 1945 r., odbyły się egzaminy wstępne i PSM znów kształciła oficerów dla PMH na wydziałach: Nawigacyjnym i Mechanicznym. W 1954 r. powstał Wydział Elektryczny, w 1960 r. wprowadzono nowy kierunek: radioelektronikę okrętową (Wydział Radiowy), a w 1969 r. Wydział Administracyjny.
W sierpniu 1969 r. PSM została przekształcona w czterowydziałową Wyższą Szkołę Morską. W sierpniu 1982 r. odbyło się uroczyste wodowanie nowego żaglowca „Dar Młodzieży”, który zastąpił „Dar Pomorza”, i od tamtego dnia jest statkiem szkolnym uczelni.
W 1998 r. wydziały Nawigacyjny i Mechaniczny WSM w Gdyni otrzymały certyfikaty jakości ISO 9001: 2000 (według nowych norm PN-EN ISO 9001-2009), nadane przez Polski Rejestr Statków oraz Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.
Decyzją Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów Naukowych, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Elektryczny oraz Mechaniczny mają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.
W 2000 r. WSM przystąpiła do Międzynarodowego Stowarzyszenia Wyższych Uczelni Morskich. Na wniosek Senatu WSM Sejm RP nadał uczelni nazwę Akademia Morska w Gdyni.
Uczelnia bezpośrednio współpracuje (w realizacji wspólnych prac badawczych, kształceniu kadr naukowych i wymianie studentów) z 37 uczelniami wyższymi na świecie oraz w ramach organizacji międzynarodowych ze Stowarzyszeniem Uniwersytetów Europejskich (EUA) i Międzynarodowym Stowarzyszeniem Akademii Morskich (IAMU), a także International Maritime Organization (IMO).
Akademia ma doskonale wyposażone laboratoria i najnowocześniejsze na świecie symulatory. Wysoki poziom nauczania potwierdzony jest certyfikatami STCW (Standards of Traning, Certification and Watchkeeping) oraz International Maritime Organization.
W ciągu roku kształci się tu ponad 6600 studentów stacjonarnych i niestacjonarnych na czterech wydziałach: Nawigacyjnym, Mechanicznym, Elektrycznym oraz Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa. A od 1920 r. mury uczelni opuściło ponad 32 tys. absolwentów. Pokolenia kadr morskich Rzeczypospolitej stanowią nie tylko korpus oficerski floty handlowej, ale są również ministrami, senatorami, posłami, dyrektorami i szefami firm armatorskich, przedsiębiorstw handlu morskiego, portów, administracji morskiej, stoczni oraz banków.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA