fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nawet minimalne zaniedbania mogą wywołać negatywne skutki

Fotorzepa, Kuba Kamiński Kub Kuba Kamiński
Ponieważ wniosek o dotację służy uzyskaniu określonej korzyści finansowej, powinien być sporządzony ściśle według wymagań danego konkursu. Niedochowanie należytej staranności obciąża samego wnioskodawcę
[b]Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 7 lipca 2010 r., III SA/Po 319/10[/b][srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]Instytucja Zarządzająca WRPO ogłosiła konkurs dla działania 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP”. Spółka z o.o. złożyła dokumentację aplikacyjną projektu.Po przeprowadzeniu weryfikacji formalnej dokumentacji konkursowej wnioskodawca został poinformowany o negatywnej ocenie formalnej i odrzuceniu wniosku. Zdaniem organu projekt nie spełniał kryterium formalnego nr 19 (prawidłowość wyliczeń we wniosku) oraz nr 27 (spójność informacji zawartych w dokumentacji projektowej).Wnioskodawca złożył protest. Jednak bezskuteczny. Ostatecznie sprawa trafiła na wokandę WSA.[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]Sąd stwierdził, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie. Spór sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy zaistniały przesłanki do odrzucenia wniosku strony z powodu niespełnienia kryteriów formalnych.Kon...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA