fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zatrudniający na czarno dostanie mandat lub grzywnę

www.sxc.hu
Pracodawcom, którzy nie przestrzegają przepisów, grożą sankcje. Narażają się na nie zwłaszcza ci z nich, którzy angażują do pracy pracowników wbrew obowiązującym zasadom
Nielegalne zatrudnienie to w szczególności zatrudnienie przez pracodawcę osoby bez potwierdzenia na piśmie w wymaganym terminie rodzaju zawartej umowy i jej warunków oraz niezgłoszenie osoby zatrudnionej lub wykonującej inną pracę zarobkową do ubezpieczenia społecznego.Tak wynika z art. 2 ust. 1 pkt 13 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=EBA2A19D227D47F06423FB895460E23D?id=269029]ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy[/link].[srodtytul]Kontrola PIP...[/srodtytul]Jeśli w czasie kontroli inspektor pracy stwierdzi brak umowy o pracę na piśmie (tj. niepotwierdzenie pracownikowi takiej umowy w formie pisemnej – najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika), nakłada na osobę odpowiedzialną mandat karny na podstawie art. 281 pkt 2 w związku z art. 29 § 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B5E347C50E4D2860978BAD3D891C7A48?n=1&id=76037&wid=337521 ]kodeksu pracy[/link].Wysokość mandatu może wynosić od ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA