fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 118 z 2 lipca 2010

[b]Umowa[/b] (poz. 791) między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Słowenii o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie 14 maja 2009 r.
[b]Oświadczenie rządowe[/b] (poz. 792) z 31 maja, że wskazana umowa weszła w życie 7 maja 2010 r.
[b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 793 –803):
- [b]finansów[/b], trzy z 1 lipca, w sprawie:
– trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych,
– egzaminu i świadectwa zawodowego,
– przekazywania informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów urządzających i prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych; wszystkie weszły w życie 2 lipca,
- [b]infrastruktury[/b] z 25 czerwca w sprawie wysokości opłaty
za wniosek o opinię prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczącą wykonywania przez jednostkę samorządu terytorialnego działalności w zakresie telekomunikacji; 17 lipca,
- [b]kultury i dziedzictwa narodowego[/b] z 30 czerwca w sprawie warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury; 2 lipca,
- [b]pracy i polityki społecznej[/b] z 22 czerwca w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań w zakresie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w urzędach administracji publicznej; 17 lipca,
- [b]Skarbu Państwa[/b], trzy z 29 czerwca, w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej funduszy: Reprywatyzacji; Restrukturyzacji Przedsiębiorców; Skarbu Państwa; wszystkie 3 lipca,
- [b]spraw wewnętrznych i administracji[/b] z 22 czerwca zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (zmiana); 17 lipca,
- [b]zdrowia[/b] z 18 czerwca w sprawie centrum urazowego; 17 lipca.
[b]Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=359377]Dz.U. Nr 118[/link][/b]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA