fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nadliczbówki nie po alkoholu

Fotorzepa, Magda Starowieyska Magda Starowieyska
Pracodawca może zobowiązać podwładnego do realizacji zadań po godzinach. Ale ten może odmówić wykonania polecenia, gdy wcześniej spożywał trunek nisko- lub wysokoprocentowy
Zgodnie z art. 22 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B5E347C50E4D2860978BAD3D891C7A48?n=1&id=76037&wid=337521]kodeksu pracy[/link] przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę.Wynika z tego, że podwładny wykonuje swoje zadania nie tylko w obowiązującym go rozkładzie czasu pracy, lecz także w godzinach nadliczbowych, przypadających po godzinach pracy i w dniach wolnych od pracy.Wprawdzie wraz z opuszczeniem firmy rozpoczyna się czas, który może on wykorzystać zgodnie z własnym uznaniem, jednak nie oznacza to, że jego swoboda w tym zakresie jest zupełna. Ogranicza ją podporządkowanie pracodawcy, który w szczególnych sytuacjach może zobowiązać pracownika do stawienia się w zakładzie pracy, a ten powinien to polecenie zrealizować.Pracownik ma bowiem obowiązek wykonywać pracę sumiennie i star...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA