fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Związkowy głos na uczelniach

Fotorzepa, Pio Piotr Guzik
Statut uczelni niepublicznych ma być uchwalany po zasięgnięciu opinii działających w nich organizacji związkowych
Z taką propozycją legislacyjną wystąpił rząd i senatorowie w odrębnych projektach nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Nad projektami już pracują posłowie.Zmiany reguł są konieczne, co podkreślił [b]Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 28 kwietnia 2009 r. (sygn. akt K 27/07)[/b]. Obecnie bowiem związkowcy mogą się wypowiadać jedynie na temat statusu uczelni publicznych. Nie mają takiego prawa na uczelniach niepublicznych. A tam, przypomnijmy, ich statut może regulować więcej kwestii decydujących o treści stosunku pracy niż na uczelni publicznej. Może np. określać inny tryb mianowania osoby pełniącej funkcję rektora na stanowisko profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego. Można tam też ustanowić inny wymiar pensum dydaktycznego oraz czasu pracy niektórych pracowników uczelni.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA