Opinie

Trzynastu świadków dwudziestolecia

Jerzy Sadecki
">Eliza Olczyk
Ex libris. Kto może najlepiej opowiedzieć o 20 latach wolnej Polski, o transformacji ustrojowej i gospodarczej, a także naszej drodze do Unii Europejskiej?
Jerzy Sadecki, były wieloletni krakowski korespondent „Rzeczpospolitej”, na ten temat rozmawiał ze wszystkimi polskimi premierami po 1989 roku. Wywiady zebrał w książce pt. „Trzynastu. Premierzy wolnej Polski”.
Niewielu z nas dziś pewnie pamięta, że jednym z największych problemów początku lat 90. było pozbycie się z Polski wojsk sowieckich. Rozwiązanie tej kwestii wymagało wyrafinowanej dyplomacji. W pamięci osób, które przeżyły czas transformacji gospodarczej, zatarła się też hiperinflacja, która sięgała 600 procent w roku, co powodowało, że milionowe wypłaty były chlebem powszednim. Premierzy pamiętają bardzo dobrze wszystkie rafy, na które się natykali. To oczywiste, że odpowiadając na pytania Sadeckiego, nie oparli się okazji do wybielania się i przeceniania swoich zasług. Widać też, że dawne animozje w obozie „Solidarności”, mimo upływu lat, ciągle są żywe. I – chociaż w rozmowach z trzynastoma premierami pominięte zostały niektóre kontrowersyjne kwestie – jest to pasjonująca lektura dla ludzi ciekawych najnowszej historii Polski. Widzianej z jednego miejsca, bo z perspektywy Alej Ujazdowskich, ale zarazem z bardzo różnych perspektyw, bo premierzy pochodzili z różnych stron sceny politycznej. Dlatego książka Sadeckiego, w sytuacji gdy tak uboga jest literatura dotycząca dziejów najnowszych, będzie pozycją, której w swoich badaniach nie będą mogli pominąć historycy.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL