Akty prawne

Obowiązują od 30 grudnia 2009

[srodtytul]SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE[/srodtytul]
- przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, które zakwestionował Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 17 grudnia 2008 r. (P 16/08), dzisiaj tracą moc ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=294279]DzU z 2008 r. nr 235, poz. 1617[/link]). W związku z tym wyrokiem prawo spółdzielcze zostało zmienione 18 grudnia bieżącego roku i także dzisiaj wchodzi w życie ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336084]DzU nr 223, poz. 1779[/link]); szerzej na ten temat pisaliśmy w poradniku „[link=http://www.rp.pl/artykul/8,412186_Jak_przeksztalcic_lokal_po_Nowym_Roku.html]Wykup mieszkania[/link]” [srodtytul]WOJSKO[/srodtytul]
- zgodnie z art. 21 znowelizowanej 27 sierpnia tego roku ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP osoby odbywające służbę zastępczą zwalnia się dzisiaj z tej służby. Wojskowy komendant uzupełnień przenosi je do rezerwy ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=327227]DzU nr 161, poz. 1278[/link])
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL