Trzeba będzie co miesiąc odprowadzać składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych

www.sxc.hu
Należność tę zapłacą ci pracodawcy, którzy zatrudniają pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
Taki obowiązek wprowadza od nowego roku [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=294728]ustawa pomostowa[/link], która reguluje prawo do wcześniejszej emerytury osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.[srodtytul]Za kogo należności... [/srodtytul]Osoby, za które pracodawcy będą zobowiązani opłacać składki na FEP, zostały wymienione w art. 35 ustawy pomostowej. Są to pracownicy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:- urodzili się po 31 grudnia 1948 r.,- wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (definicje tych prac zawiera art. 3 ust. 1 i 3 ustawy pomostowej, a wykazy – załączniki nr 1 i 2 do ustawy pomostowej, z tym że pracodawcy muszą też stworzyć własne wykazy takich prac i to do 31 grudnia 2009 r.)[ramka][b]Definicje ustawowe[/b][b]Prace w szczególnych warunkach[/b] – prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL