Poradniki

Pół roku na realizację wniosku

www.sxc.hu
Po 1 stycznia 2010 r. zostanie wydłużony termin rozpatrywania wniosków przez spółdzielnię
Spółdzielca po złożeniu wniosku o wykup mieszkania lokatorskiego lub własnościowego powinien więc maksymalnie czekać sześć miesięcy (liczy się je od daty złożenia wniosku) na przeniesienie na niego własności mieszkania.
Od tej zasady nowelizacja z 18 grudnia br. wprowadza dwa odstępstwa. Mianowicie spółdzielnie nie będą musiały tego terminu dotrzymywać, jeżeli: - [b]po pierwsze[/b] – grunt pod budynkiem, w którym znajduje się wykupowany lokal, ma nieuregulowany stan prawny,
- [b]po drugie[/b] – spółdzielni nie przysługuje do gruntu ani prawo własności, ani prawo użytkowania wieczystego. Przypomnijmy, do tej pory przepisy przewidywały krótszy okres na rozpatrzenie wniosków, a mianowicie: trzy miesiące (liczył się od daty złożenia wniosku). Termin ten został zakwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny 17 grudnia ub.r. Zdaniem TK jest on nierealny i spółdzielnie nie zdołają go dotrzymać. Z tego powodu Trybunał uznał uregulowania określające trzymiesięczny termin za niekonstytucyjne. Przestaną one obowiązywać tak jak inne zakwestionowane przepisy, 30 grudnia br., czyli rok po publikacji wspomnianego wyroku TK w Dzienniku Ustaw.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL