Karta przy drobnej działalności

Fotorzepa, Rob Robert Gardziński
Drobny handel, gastronomia, rzemiosło, niektóre wolne zawody – wykonując m.in. taką działalność samodzielnie albo w spółce cywilnej, można płacić podatek w formie karty. Korzyścią jest ograniczenie do minimum formalności związanych z rozliczeniem z fiskusem
Przy tej formie opodatkowania nie trzeba liczyć ani przychodów, ani kosztów działalności, a podatek płaci się w stałej wysokości, bez względu na wielkość faktycznych dochodów.Określa go w decyzji urząd skarbowy. Nie trzeba też prowadzić żadnych ewidencji dla celów tego podatku. Chyba że ktoś zatrudnia pracowników. Wówczas konieczna jest ewidencja zatrudnienia (prowadzona według ustalonego wzoru), a także karty przychodów pracowników.Pełen wykaz rodzajów działalności objętych kartą podatkową zawiera [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1AD1B0117E05707C8C3EB50BB5F04EE1?n=1&id=77426&wid=333015]ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne[/link] w art. 23 ust. 1 i 1a.Warto też dokładnie przejrzeć tabelę miesięcznych stawek karty (które są corocznie waloryzowane w obwieszczeniu ministra finansów; na 2010 r. ogłoszone zostały w Monitorze Polskim nr 72, poz. 912) i załącznik nr 4 za...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL