W styczniu i w lutym czas na podjęcie ważnych decyzji

Rzeczpospolita
Na początku nowego roku przedsiębiorcy muszą podjąć wiele istotnych decyzji co do formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i sposobu rozliczenia z fiskusem
Gdy zdecydują się na jakąś zmianę, powinni o tym poinformować urząd skarbowy, składając stosowne oświadczenia, wnioski i zawiadomienia. Można to zrobić osobiście w urzędzie lub wysłać oświadczenie pocztą, wówczas decyduje data stempla pocztowego (a nie data wpływu pisma do urzędu). W obu wypadkach warto zachować potwierdzenie złożenia/nadania tego dokumentu.Ważne jest, by nie przekroczyć terminów wyznaczonych w przepisach podatkowych. Ten, kto się spóźni – nawet o jeden dzień – nieodwracalnie pozbawia się możliwości wyboru.Pierwszą z ważnych dat jest [b]20 stycznia.[/b] Najpóźniej tego dnia przedsiębiorcy powinni poinformować o zmianie formy opodatkowania (np. przejściu z ryczałtu ewidencjonowanego na podatek rozliczany według skali podatkowej czy z podatku według skali na liniowy).Kolejna data to [b]20 lutego.[/b] W 2010 r. dzień ten przypada w sobotę, więc czas na podjęcie decyzji wydłuża się [b]do poniedziałku 22 lutego.[/b]Najp...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL