Zasiłek przysługuje za cały okres urlopu macierzyńskiego

www.sxc.hu
[b]Zatrudniliśmy pracownicę na trzymiesięczny okres próbny do 30 września 2009 r. W sierpniu dostarczyła nam zaświadczenie lekarskie, że jest w trzecim miesiącu ciąży. Umowa zatem przedłuży się do dnia porodu i zakończy się z tym dniem. Będzie on także ostatnim dniem pracowniczych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Czy ZUS będzie wówczas wypłacał pracownicy zasiłek macierzyński?[/b]Zatrudnionej na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy, z którą umowa o pracę na podstawie art. 177 § 3 k.p. została przedłużona do dnia porodu, przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia. Umowa o pracę rozwiązuje się w takim wypadku z dniem porodu. Jest on zatem ostatnim dniem pozostawania takiej osoby w stosunku pracy.Po ustaniu angażu zawartego na czas określony pracodawca powinien:- wyrejestrować pracownicę w ciągu siedmiu dni z ubezpieczeń społecznych (na druku ZUS ZWUA),- przekazać do...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL