Gdzie palacz ma puścić dymek

www.sxc.hu
Pracodawca przede wszystkim musi dbać o komfort tzw. biernych palaczy
Palarnie powinny być usytuowane w sposób nienarażający osób niepalących na wdychanie dymu tytoniowego. Nie oznacza to jednak, że wystarczy w dowolnym miejscu w firmie wywiesić napis „palarnia”, by spełnić obowiązek zorganizowania palarni.Normy, jakie musi spełniać palarnia, są określone głównie w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D731BED46B044F4A3F73BE061717D2E9?id=75175]rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP oraz załączniku do tego rozporządzenia (DzU nr 169 poz. 1650)[/link].Palarnia, jak wszystkie pomieszczenia higieniczno-sanitarne, powinna znajdować się w budynku, w którym odbywa się praca, albo w budynku połączonym z nim obudowanym przejściem, które powinno być również ogrzewane, jeżeli przechodzi się przez nie z ogrzewanych pomieszczeń. Palarnia nie powinna być w świetle niższa niż 2,5 m. Dopuszcza się zmniejszenie wysokości palarni do 2,2 m w świetle – jeż...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL