Biznes

Automaty do gry aresztowane

Bloomberg
Służba Celna skonfiskowała 466 automatów do gry, bo pozwalały grającymwrzucać do nich zbyt duże sumy. W blisko połowie skontrolowanych przypadków wykryto nieprawidłowości
Celnicy we współpracy z Nadzorem Budowlanym, Państwową Inspekcją Sanitarną oraz Państwową Strażą Pożarna w ciągu pierwszych dwóch tygodni grudnia przeprowadzili 4 295 kontroli rynku automatów o niskich wygranych w skali całego kraju.
W 1,7 tys. przypadków doszukano się uchybień. Najpowszechniejsze okazało się programowanie maszyn tak, aby można było na nich grać na wyższe stawki niż te określone ustawą. Służba Celna sprawdza też sprawność pracy automatów o niskich wygranych, m.in. w zakresie stosowania maksymalnej stawki za udział w grze oraz wysokości wygranej. Funkcjonariusze celni eksperymentują grając na maszynach. W ten sposób, w ciągu 5 dni sprawdzono 371 lokali, w przypadku 296 stwierdzono nieprawidłowości, zajęto 466 automatów.
- Kontrole mają służyć interesom graczy w taki sposób, aby miejsca prowadzenia tej działalności oraz jakość techniczna automatów spełniały wszystkie wymogi określone przepisami prawa - czytamy w komunikacie MF. Służba Celna ujawniła, że często w jednym punkcie jest więcej automatów, niż zezwalają przepisy prawa. Maszyny bywają niezarejestrowane, a księgi kontroli eksploatacji automatu prowadzone są nierzetelnie. Stwierdzono także braki plomb jednostki badającej, braki aktualnego poświadczenia rejestracji. Zdarzyło się też, że plomba była nałożono przez Politechnikę Łódzką, która nie posiada odpowiednich uprawnień. Poza tym gry urządzano w budynku, który oficjalnie jeszcze nie został wybudowany. Z kolei Państwowa Inspekcja Sanitarna wykryła, że właściciele sprzedają przeterminowane jedzenie bez zachowania odpowiedniej higieny w lokalu, który nie uzyskał zgody na prowadzenie działalności przez inspektora sanitarnego. Niestety także straż miała pełne ręce roboty - ujawniono brak oznakowania: sprzętu gaśniczego, dróg ewakuacyjnych, brak gaśnic, brak badań rezystancji elektrycznej, nieprawidłowości związane z nieprzestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, brak badań instalacji gazowej, brak instrukcji postępowania na wypadek powstania pożaru. Kontrole Służby Celnej będą trwały do czasu, aż Ministerstwo Finansów będzie miało pewność, że spełnione są wszystkie wymogi przepisów prawa określajšce warunki funkcjonowania rynku automatów o niskich wygranych.
Źródło: Rzeczpospolita OnLine

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL