Podwyżka pensji może wpłynąć na wysokość świadczenia chorobowego

www.sxc.hu
Zwiększenie wynagrodzenia niewątpliwie poprawia sytuację materialną pracownika. Ale nie jest już wyłączną podstawą do ustalenia pułapu należności za czas choroby, w sytuacji gdy podwładny podupadnie na zdrowiu
O tym, jak dużo zatrudniony otrzyma pieniędzy w okresie swojej choroby i nieobecności w pracy, decyduje wysokość uzyskanej przez niego pensji. A to dlatego, że podstawa wymiaru świadczenia ustalana jest w zależności od przepracowanego okresu, w oparciu o wynagrodzenie:- wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy,- za pełne miesiące kalendarzowe, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnych 12 miesięcy zatrudnienia,- które podwładny osiągnąłby, gdyby pracował pełny miesiąc kalendarzowy, w przypadku, gdy zachorował przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego.[srodtytul]Wahania wypłaty[/srodtytul]Zdarza się, że pracownik zachoruje w miesiącu, od którego przyznano mu podwyżkę. Pracodawcy zastanawiają się, czy w takim przypadku do obliczenia wynagrodzenia chorobowego należy przyjąć nową podstawę wymiaru, uwzględniając w niej podwyższone wyna...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL