• 21.07.2018

Jak rozliczyć urlop wypoczynkowy pracownikowi przywróconemu do pracy?

Jak rozliczyć urlop wypoczynkowy za 2009 r., jeżeli 16 lutego 2009 r. wypowiedziano mu angaż bez obowiązku świadczenia pracy, zaś sąd przywrócił pracownika do pracy?
[b]Jak rozliczyć urlop wypoczynkowy pracownika za 2009 r., jeżeli 16 lutego 2009 r. wypowiedziano mu angaż bez obowiązku świadczenia pracy? Trzymiesięczny okres wypowiedzenia skończył się 30 maja 2009 r. W tym czasie rozliczyliśmy mu osiem dni zaległego urlopu za 2008 r. i dziesięć dni bieżącego należnego do końca maja 2009 r.Zgodnie z wyrokiem sądu pracy został przywrócony do pracy (z powodu przedemerytalnego okresu ochronnego oraz trwającej umowy na czas nieokreślony) i podjął ją w ciągu siedmiu dni od uprawomocnienia się orzeczenia. Szef wypłacił zaległe wynagrodzenie, nie uwzględniając jednak odsetek. Czy postąpił słusznie?A jak rozliczyć urlop wypoczynkowy, skoro wymówienie jest nieważne?[/b]W okresie pozostawania bez zajęcia przywrócony nie nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego czy nagrody jubileuszowej. W tym czasie nie pozostaje bowiem w stosunku pracy.[i]Czytaj więcej w artykule:[link=http://www.rp.pl/artykul/56606,403018_Przy_powrocie_d...

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL