Bonus dla pracownika i kłopot z rozliczeniem

www.sxc.hu
Czy pracownik, który skorzysta z oferowanego mu przez pracodawcę bonusu w postaci opcji nabycia akcji, uzyskuje przychód z pracy, czy może z innych źródeł? Od lat jest to kwestia sporna
Wiele firm, zwłaszcza koncerny międzynarodowe, banki, firmy ubezpieczeniowe, proponuje swoim pracownikom przystąpienie do programów bonusowych opartych na systemie opcji na akcje.Prócz zalet natury ekonomicznej programy takie mogą również przyczyniać się do optymalizacji opodatkowania przychodów ich uczestników.[srodtytul]Z jakiego źródła[/srodtytul]Samo przyznanie prawa opcji do nabycia akcji w ramach planu nie generuje przychodu, o ile prawo to ma charakter ściśle osobisty, jest niezbywalne, a co za tym idzie pozbawione wartości rynkowej.Po pewnym okresie uczestnicy, pod warunkiem że nadal pozostają pracownikami spółki, stają się uprawnieni do wykonania takich opcji, obejmując akcje po kursie, który jest zazwyczaj korzystniejszy niż rynkowy (zwykle jest to kurs historyczny z dnia objęcia opcji bądź z zastosowaniem rabatu, np. 20 proc.).Na tym tle dochodzi najczęściej do sporów między firmami oferującymi uczestnictwo w takich programach a organami podatkowym...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL