Kościół

Beatyfikacje: dekrety w piątek?

Papież Benedykt XVI
AFP
Najprawdopodobniej pojutrze papież podpisze dekrety dotyczące Jana Pawła II i ks. Popiełuszki
Od kilku dni w kręgach kościelnych w Polsce i we Włoszech trwa oczekiwanie na podpisanie przez papieża Benedykta XVI dekretów: o męczeństwie ks. Jerzego Popiełuszki oraz o uznaniu heroiczności cnót Jana Pawła II. Tradycją jest, że papieże podpisują dekrety w tygodniu poprzedzającym Boże Narodzenie.
Z informacji „Rz” wynika, że może stać się to w najbliższy piątek. Dekrety przedłoży papieżowi do podpisania abp Angelo Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Co to oznacza? – W przypadku ks. Jerzego Popiełuszki oznacza to zakończenie procesu beatyfikacyjnego – mówi o. Szczepan T. Praśkiewicz, konsultor Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. – Pozostanie tylko do ustalenia data i miejsce ogłoszenia ks. Jerzego błogosławionym. Natomiast w wypadku Jana Pawła II będzie mógł się rozpocząć proces o uznanie cudu.
O. Praśkiewicz podkreśla, że z chwilą podpisania dekretów obu Sługom Bożym przysługiwać będzie tytuł Czcigodny Sługa Boży. Przedłożenie dekretów papieżowi jest wynikiem listopadowej sesji komisji biskupów i kardynałów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Komisja wypowiedziała się pozytywnie zarówno o heroiczności cnót Jana Pawła II, jak i o tym, że przyczyną męczeństwa za wiarę ks. Popiełuszki była nienawiść systemu komunistycznego do religii i Kościoła. Jest więc już pewne, że beatyfikacja ks. Popiełuszki nastąpi w przyszłym roku. Stanie się to w Warszawie, bo zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Benedykta XVI beatyfikacje ogłasza nie papież, ale jego przedstawiciel w diecezji, w której wszczęto proces beatyfikacyjny Sługi Bożego. Data jest ustalana między biskupem diecezji, czyli w wypadku ks. Popiełuszki arcybiskupem warszawskim Kazimierzem Nyczem, sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz abp. Angelo Amato. W październiku, z okazji 25 rocznicy śmierci ks. Popiełuszki abp Nycz mówił, że chciałby, aby beatyfikacja nastąpiła jeszcze w roku kapłańskim, a ten kończy się w czerwcu przyszłego roku. Zakończenie procesu o uznanie heroiczności cnót Jana Pawła II daje nadzieję, że beatyfikacja papieża nastąpi w przyszłym roku. Proces o uznanie cudu z reguły nie wymaga tyle czasu, ile o heroiczność cnót, tym bardziej że zgłoszony do beatyfikacji cud uzdrowienia francuskiej zakonnicy z choroby Parkinsona nie wzbudzał do tej pory wątpliwości lekarzy i teologów. Jako prawdopodobną datę ogłoszenia Jana Pawła II błogosławionym podaje się więc październik 2010 roku. Miejsce – Rzym.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL