Liczymy urlopowe po podwyżce

www.sxc.hu
Jakie wynagrodzenie przysługuje pracownicy korzystającej z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, jeżeli w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego pracodawca podwyższył jej automatycznie wynagrodzenie?
Jeżeli zatrudniona dostaje wynagrodzenie stałe miesięczne, to pensję za urlop wypłacamy bez żadnego przeliczania w dniu wypłaty wynagrodzenia i w takiej stawce, w jakiej faktycznie przysługuje (czyli po podwyżce). Inaczej, gdy pracownik otrzymuje pobory ustalane ze składników zmiennych za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc. Wtedy wynagrodzenie urlopowe liczymy następująco:[b]Krok 1[/b] – ustalamy podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc urlopu (tj. sumujemy pobory wypłacone w tym czasie),[b]Krok 2[/b] – sumę wynagrodzeń dzielimy przez liczbę godzin pracy, w czasie których pracownik realizował zadania w tych trzech miesiącach,[b]Krok 3[/b] – otrzymany wynik mnożymy przez godziny urlopu.Te działania się komplikują, gdy nastąpiła zmiana wysokości zmiennych składników wynagrodzenia, a w okresie trzech miesięcy poprzedzających urlop zatrudniony nie otrzymywał pensji.Tak jest w opisywanym przypadku. W cią...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL