Jedna osoba – jeden wpis

Fotorzepa, Jakub Dobrzyński
Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Czy mogę zarejestrować kolejną firmę?
[b]Nie.[/b] Bez względu na to, ile rodzajów działalności gospodarczej prowadzi przedsiębiorca i w ilu miejscach to robi, dokonuje tylko jednego wpisu do ewidencji – w miejscu swojego zamieszkania.Pana firma zawsze będzie oznaczona tym samym imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL – wynika to z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=79916]prawa działalności gospodarczej (DzU z 1999 r. nr 101, poz. 1178 ze zm.[/link]).Wolno też panu używać dodatkowej nazwy, ale nie ma takiego obowiązku. Może pan także nadać poszczególnym swoim zakładom odrębne nazwy – np. sklep odzieżowy dla pań nazwać Anna, dla panów Robert, a dla dzieci Piotruś i Wandzia.Nie jest natomiast dopuszczalne, by osoba fizyczna kilkakrotnie wpisywała się do ewidencji w jednej bądź w kilku gminach.
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL