Podatki

Dostęp do sieci zmniejsza PIT

www.sxc.hu
Ulga na Internet to jedno z najpopularniejszych odliczeń. Pozwala zmniejszyć dochód o 760 zł
Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D2831EE3F69348FC97B0B95B33769A5D?id=80474]ustawy o PIT[/link] podstawą opodatkowania jest dochód po odliczeniu m.in. wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika. Wysokość odliczenia nie może przekraczać w roku podatkowym 760 zł.
Z kolejnych ustępów tego przepisu wynika, że warunkiem skorzystania z tej ulgi jest posiadanie faktur za te usługi oraz dokumentów stwierdzających poniesienie wydatków. Mimo że przepisy nie są skomplikowane, pojawia się kilka wątpliwości, jak je interpretować. [srodtytul]Dwa limity[/srodtytul]
Podatnik może odliczyć kwotę brutto. Nie zawsze wynika ona z faktury. Jeśli jest tam podana tylko opłata netto, to należy ją pomnożyć przez 122 proc. Ulga przysługuje każdemu z małżonków. Zarówno mąż, jak i żona mogą więc zmniejszyć swój dochód o 760 zł. Do wykorzystania podwójnego limitu ulgi konieczne jest jednak, aby faktura była wystawiona na oboje małżonków. Warto o tym pamiętać, jeśli roczne wydatki są wyższe niż limit przysługujący jednemu podatnikowi. [srodtytul]Bez kabla, ale z ulgą[/srodtytul] Coraz więcej osób korzysta z bezprzewodowego dostępu do Internetu udostępnianego przez operatorów telefonii komórkowej. Z [b]odpowiedzi Urzędu Skarbowego w Lesznie z 7 marca 2007 r. (nr PDIb415-5/07)[/b] wynika, że nie stanowi to przeszkody w korzystaniu z ulgi. Istotne jest jedynie to, aby ich użytkowanie odbywało się w miejscu zamieszkania podatnika. Poniesiony wydatek na abonament miesięczny za korzystanie z usług operatora sieci komórkowej wyłącznie dla dostępu do Internetu, udokumentowany fakturą w rozumieniu przepisów o VAT, podlega odliczeniu od dochodu w zeznaniu podatkowym składanym za dany rok podatkowy. [srodtytul]Konkretna kwota[/srodtytul] Poważny problem mają osoby otrzymujące faktury, z których nie wynika, ile zapłaciły za Internet. Jest tam bowiem wyszczególniona tylko łączna kwota, np. za dostęp do sieci i telewizję. Niestety, taki dokument nie daje prawa do odliczenia. W interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie czytamy, że aby skorzystać z ulgi internetowej, podatnik musi posiadać fakturę, na podstawie której można ustalić wysokość wydatków na użytkowanie sieci. Zdarza się, że podatnicy płacą za dostęp do Internetu w dwóch różnych miejscach. Z wnioskiem o interpretację dotyczącym takiej sytuacji zwróciła się osoba, która użytkuje Internet w mieszkaniu w Olsztynie (gdzie jest zameldowana) i w innej miejscowości, gdzie przebywa przez trzy–cztery miesiące letnie. Jej zdaniem może uwzględnić wszystkie faktury, bo ma dwa miejsca zamieszkania. [b]Urząd Skarbowy w Olsztynie w odpowiedzi z 10 maja 2007 r. (nr US. VII415-29-X/07)[/b] nie zgodził się z taką wykładnią przepisów. Wyjaśnił, że przebywanie w danej miejscowości przez trzy – cztery miesiące nie oznacza, że staje się ona miejscem zamieszkania. Nie powoduje to bowiem zmiany ośrodka osobistych i majątkowych interesów. Tymczasem to ma podstawowe znaczenie dla ustalenia miejsca zamieszkania podatnika
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL