Macierzyński możliwy także dla rodzica adopcyjnego

Fotorzepa, Darek Golik
Firma zatrudnia pracownicę na pół etatu. Osoba ta już w grudniu uzyska pozytywny wyrok sądu i stanie się rodziną zastępczą dla pięcioletniej dziewczynki. Ile urlopu macierzyńskiego należy się tej podwładnej i ile wychowawczego?
Odpowiedzi na powyższe pytania znajdujemy w przepisach działu VIII[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE89BF528781D2C42167CAF23691862B?id=76037] kodeksu pracy[/link].Zgodnie z art. 183 § 1 k.p. pracownikowi przyjmującemu na wychowanie dziecko w wieku do siedmiu lat na warunkach rodziny zastępczej (za wyjątkiem zawodowych rodzin zastępczych) przysługuje urlop na zasadach urlopu macierzyńskiego.Przy przyjęciu jednego dziecka jego wymiar wynosi 20 tygodni. W praktyce może się pojawić wątpliwość w związku z treścią § 2 powołanego przepisu ograniczającego urlop do dziewięciu tygodni. Należy jednak uznać, iż ograniczenie może nastąpić jedynie w przypadku, w którym dziecko ukończyłoby siódmy rok życia w trakcie udzielonego urlopu.Zatem nie w omawianym przypadku.Odnośnie urlopu wychowawczego należy wskazać na art. 186 § 1 k.p. Stosownie do jego treści urlop wychowawczy w wymiarze do trzech lat przysługuje pracownikowi zatrudnionemu co n...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL