Za przedawnione zaległości członek zarządu nie odpowiada

www.sxc.hu
Nie można wydać decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej, jeżeli od końca roku kalendarzowego, w którym powstała zaległość podatkowa, upłynęło pięć lat
Tak wynika z [b]wyroku WSA w Gdańsku z 26 listopada 2009 r., (I SA/Gd 637/09)[/b][srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]Dyrektor izby skarbowej uchylił w części decyzję naczelnika urzędu skarbowego o odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki z o.o. z tytułu [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172827]VAT[/link] za listopad 2003 r.Organy podatkowe nie uznały natomiast zarzutu przedawnienia zobowiązania. Stwierdziły, że pięcioletni termin przedawnienia zobowiązania podatkowego w VAT za wrzesień 2003 r. przerwany został w wyniku zastosowania środka egzekucyjnego, tj. zajęcia zawiadomieniem prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność z rachunku bankowego prowadzonego dla spółki. Sprawa trafiła do sądu.[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]WSA stwierdził, że decyzja fiskusa została wydana z naruszeniem prawa. Aby na osobę trzecią można było skutecznie rozciągnąć odpowiedzialność za zaległości podatkowe i inne należności pierwotnego d...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL