Firmie usługowej łatwiej będzie działać w Unii

www.sxc.hu
Przyjęty wczoraj (8 grudnia br.) przez rząd projekt ustawy o świadczeniu usług na terytorium RP wprowadza postanowienia tzw. dyrektywy usługowej
Dyrektywa przyjęta w 2006 r. zakłada częściową liberalizację przepływu usług w UE.Zgodnie z ustawą przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z możliwości tymczasowego świadczenia usług w innym państwie bez potrzeby prowadzenia w nim przedsiębiorstwa oraz uzyskania zezwolenia, koncesji czy licencji.Z postanowień dyrektywy będą mogły skorzystać firmy polskie, ponieważ nowe prawo nie wprowadza rozróżnienia na usługodawców krajowych i zagranicznych.Nowe przepisy mają uprościć procedurę administracyjną dotyczącą podejmowania i wykonywania działalności usługowej. Po ich uchwaleniu urzędy nie będą już wymagać dokumentów w formie oryginałów, poświadczonych kopii lub poświadczonego tłumaczenia. Projekt wprowadza również przepisy regulujące zasadę uwzględniania spełnionych wymogów działalności gospodarczej, zgodnie z prawem jednego z państw przez właściwe organy drugiego państwa, na terytorium którego podejmuje się działalność usługową.[b]Pr...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL