Najpierw aneks, potem inna posada

Rzeczpospolita
Nie musisz gwarantować tego samego stanowiska wracającej z urlopu wychowawczego. Ale tylko wtedy, gdy ona zaakceptuje nowe warunki pracy i płacy
[b]– Pracownica wraca z urlopu wychowawczego. Umówiliśmy się, że będzie pracować na innym stanowisku, w innym wymiarze i za inne wynagrodzenie. Jak formalnie dokonać tych zmian: czy podpisać nową umowę o pracę, czy napisać aneks do starego angażu?[/b] – pyta czytelnik.Jeśli obie strony zgadzają się na nowe warunki pracy, wystarczy aneks do dotychczasowej umowy o pracę (porozumienie zmieniające).[srodtytul]Potrzebna zgoda obu stron[/srodtytul]Z pytania wynika, że pracodawca i pracownik umówili się, że pracownica wracająca z urlopu wychowawczego zajmie inne stanowisko, niż piastowała przed urlopem, w innym wymiarze i za inne wynagrodzenie. Oznacza to, że obie strony zgadzają się na wypracowane ustalenia.Mogą je zatem wprowadzić do istniejącego stosunku pracy za porozumieniem zmieniającym (może to być aneks do obecnej umowy o pracę albo zupełnie odrębny dokument zawierający ustalenia stron w powyższym zakresie).Zgodnie z art. 29 § 4 [link=http:/...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL