Dla niektórych więcej chorobowego

Autor: erix!
Flickr
Od 1 grudnia br. do końca lutego 2010 r. podstawę zasiłku po ustaniu tytułu ubezpieczenia stanowi 3113,86 zł zamiast 3081,48 zł
To skutek wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału będącego podstawą ustalenia zasiłku chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego, a także świadczenia rehabilitacyjnego.Zasiłek chorobowy przysługuje także ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy podczas ubezpieczenia chorobowego. Również także wtedy, gdy niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego:- nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego albo- nie później niż w ciągu trzech miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego – w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby (oznaczonej w zaświadczeniu lekarskim kodem literowym E).Tak określa art. 7 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL